Logowanie do systemu GPS Icar

Formularz kontaktowy

Rozwiń Zwiń
Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu oferowania produktów i usług (informacja poniżej), to będą one przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora — tj. Solid Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa — w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych