Logowanie do systemu GPS Icar

Czy do korzystania z systemu konieczne jest instalowanie na komputerze użytkownika dodatkowego oprogramowania?
Nie trzeba instalować. Dostęp uzyskujemy poprzez przeglądarkę internetową, podobnie jak logowanie do internetowych kont bankowych. Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Chrome, czy Opera. Dodatkowo możemy obsługiwać aplikację na każdym urządzeniu przenośnym wyposażonym w system ANDROID.
Czy dane z raportów w systemie można eksportować do innych formatów?
Tak, raporty można eksportować do formatów PDF i XLS.
Czy nasz system działa za granicą?
Sterowniki zamontowane w pojazdach klientów mogą pracować poza granicami RP. Wymaga to wykupienia przez Klienta dodatkowej usługi, tzw. roamingu GPRS. Gdy urządzenie nie mające aktywnej usługi roamingu GPRS znajdzie się poza granicami RP i straci połączenie z krajowym operatorem GSM, to zacznie zapisywać dane do znajdującej się w nim pamięci wewnętrznej. Po powrocie do kraju nastąpi automatyczne zrzucenie zapisanych danych na serwer. Dzięki temu każdy nasz Klient ma możliwość odtworzenia trasy jaką pokonał pojazd za granicą oraz wygenerowania wielu różnorodnych raportów za ten okres czasu.
Co się dzieje, gdy pojazd z zainstalowanym urządzeniem GPS wjedzie np. na parking podziemny?
System GPS nie pozwala na lokalizacje obiektu jeżeli znajduje się on w budynku lub zadaszonym pomieszczeniu. W takiej sytuacji widzimy ostatnią pozycję jaką zarejestrowało urządzenie.
Czy po zainstalowaniu sterownika GPS widać jakieś jego elementy?
Urządzenia są instalowane w sposób dyskretny i nie są widoczne. Ma to na celu ukrycie ich przed użytkownikami pojazdu oraz zminimalizowanie ryzyka sabotażu. Widoczne natomiast będą dodatkowe elementy zewnętrzne systemu, takie jak sondy paliwa czy przełączniki jazdy.
Czy pobieracie Państwo opłaty za utworzenie kont dla wielu użytkowników systemu?
Opłaty za konta użytkowników nie są pobierane. Klient może otrzymać bezpłatnie dowolną ilość kont.
Gdzie odbywa się montaż urządzeń?
Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt punktów instalacyjnych w całym kraju. Klient może podjechać do takiego punktu lub poprosić o przyjazd instalatora na wskazane przez niego miejsce.
Ile czasu trwa instalacja lokalizatora w pojeździe?
Standardowy montaż urządzenia trwa około dwóch godzin Jeżeli w ramach instalacji podłączane są akcesoria dodatkowe np. sondy paliwa i przewidziana jest kalibracja zbiorników, montaż może wydłużyć się do kilku godzin.
Jak często dokonywane są odczyty lokalizacji pojazdów?
Przy włączonym zapłonie sterownik GPS odpytuje się co kilka, najwyżej kilkanaście sekund. W stanie uśpienia (przy wyłączonym zapłonie) sterownik potwierdza swoją pozycję co 15 minut.
Jak dokładny jest GPS?
Dla zastosowań cywilnych dokładność systemu GPS jest określana na poziomie 3-15 metrów. Sterowniki Pulson pozwalają na odczyt położenia pojazdu z dokładnością 4-5 metrów. Wpływ na dokładność lokalizacji ma między innymi zurbanizowanie terenu oraz warunki atmosferyczne.
Jak dokładny jest pomiar paliwa?
Dokładność pomiaru w dużym stopniu zależy od zastosowanej metody monitoringu poziomu paliwa. Przy zastosowaniu sond paliwa błąd pomiaru będzie najmniejszy, przy wykorzystaniu modułu podpinanego do magistrali CAN w pojeździe błąd wahać się będzie w przedziale 4-8%.
Jak długo przechowywana jest historia danych zebranych przez lokalizator?
W zależności od liczby pojazdów i zastosowanej wersji systemu dane przechowywane są na serwerach od 30 do 180 dni. Możliwe są także indywidualne ustalenia z Klientami dotyczące czasu przechowywania danych.
Jaki jest czas oczekiwania na instalację, licząc od dnia podpisania umowy?
Przy standardowej wersji systemu monitoringu GPS czas oczekiwania na instalacje to 5 dni roboczych. W razie potrzeby możliwe jest jednak wykonanie montażu nawet z dnia na dzień.
Jakie dodatkowe czujniki można zamontować w pojeździe?
Wybór dodatkowych czujników jakie można podpiąć pod sterowniki PULSON jest bardzo duży. Najczęściej klienci korzystają z modułu CAN, sond paliwa, czujników temperatury, przełącznika trybu jazdy lub autoryzacji kierowcy.
Na jaki okres podpisywana jest umowa świadczenia usług?
Przy zakupie przez Klienta sterowników Pulson na własność podpisywana jest umowa na czas nieokreślony. Przy oddaniu Klientowi sterownika w użytkowanie podpisywana jest umowa na czas określony.

Biura regionalne w całej Polsce

Znajdź Swojego Przedstawiciela Handlowego